Na bank trwały nośnik

Paradoksalnie banki, które współpracują z fintechami i wdrażają wiele innowacyjnych usług online, wydają się nie rozumieć istoty elektronicznych usług zaufania. Od wielu miesięcy bankowcy pracują nad rozwiązaniem kwestii trwałego nośnika. Tymczasem weryfikowalny e-podpis i poświadczenia walidacji, zapewniają niezaprzeczalne dowody, iż dokumenty udostępniane klientom są wolne od jakichkolwiek ingerencji w treść…

Trwały nośnik w branży ubezpieczeń

Ubezpieczyciele mogą posługiwać się dokumentami w postaci elektronicznej. Jednak muszą przy tym pamiętać o wymogach określonych w wielu przepisach. Bowiem…

Weryfikacja podpisu elektronicznego

Obecnie niewiele osób posiada kompetencje cyfrowe w zakresie weryfikowania podpisów elektronicznego. Nie mówiąc o świadomości, że podpis elektroniczny może być…