Weryfikacja podpisu elektronicznego

Obecnie niewiele osób posiada kompetencje cyfrowe w zakresie weryfikowania podpisów elektronicznego. Nie mówiąc o świadomości, że podpis elektroniczny może być wewnętrzny albo zewnętrzny (odrębny plik), kwalifikowany albo niekwalifikowany, a certyfikat podpisu elektronicznego może ważny albo nieważny. Niestety nadawcy cyfrowo podpisanych pism elektronicznych rzadko albo wcale nie informują odbiorców, że istnieje…

Usługi zaufania w teorii

Usługi zaufania budują pewność obrotu w Internecie Zawieranie umów oraz korzystanie z usług online jest wyjątkowo wygodne, choć wiąże się…

od eIDAS do ustawy o usługach zaufania

Rozporządzenie eIDAS określa ramy obrotu elektronicznego w UE, które w Polsce precyzuje Ustawa UUZ Pełen katalog usług zaufania elektronicznego znajdziesz…