Kliencie zrób sobie dobrze sam. I nam.

Zawieranie umów na odległość pomiędzy konsumentem i podmiotem rynku finansowego nie oznacza wykluczenia pośrednika z procesu sprzedaży. Natomiast środki komunikacji elektronicznej mają tę właściwość, że umożliwiają dokonanie Analizy Potrzeb Klienta (APK) i wypełnienie obowiązków informacyjnych w sposób naturalny dla nabywcy i bezpieczny dla oferenta. Innymi słowy, bez zbędnych formalności w postaci…

Od słowa do e-umowy

„Memory, five. Siara i wszystko jasne”. Wielu klientów w ten sposób chce kupować ubezpieczenia, a już na pewno je odnawiać.…

Wysyłać czy udostępniać?

Wielu klientów nie ma „parcia na papier” w związku z zawieranymi umowami. Jednocześnie wiele podmiotów rynku finansowego ma ochotę na…

Wierzyć czy nie wierzyć?

Czy każdy dokument w postaci elektronicznej stanowi wiarygodny dowód, np. zawarcia umowy ubezpieczenia online? A może wiarygodność zależy od nadawcy…