Kategoria: eIDAS & Usługi zaufania

Recenzja raportu: Przełom w usługach online. Rozwój usług zaufania w Polsce

W dniu 23 listopada 2017 roku, podczas konferencji Digital Champions, firmy Accenture oraz Obserwatorium.biz oficjalnie zaprezentowały raport poświęcony w całości usługom zaufania. „Przełom w usługach online. Rozwój usług zaufania w Polsce” stanowi swoisty elementarz, który wyjaśnia czym jest e-podpis, e-pieczęć, e-doręczenie itp. Moim zdaniem jest to pozycja w 100% warta przeczytania. Choć nie ze wszystkim tezami zawartymi w raporcie zgadzam… Read more →

Certyfikat podpisu elektronicznego

Certyfikat podpisu elektronicznego jest jak długopis Długopis jest podstawowym narzędziem umożliwiającym składanie podpisu przez osoby piśmienne tj. potrafiące czytać i pisać.  Natomiast umiejętność składnia podpisu elektronicznego, co do zasady, wymaga użycia certyfikatu e-podpisu. Taki certyfikat podpisu elektronicznego jest jak cyfrowy długopis, który zostawia elektroniczny ślad. Przy czym taki e-długopis ma osobisty charakter, bo jest przypisany do konkretnej osoby. Certyfikat podpisu… Read more →

Podpis elektroniczny w praktyce

Dziś podpis elektroniczny jest jak Yeti, bo wszyscy o nim słyszeli, ale prawie nikt go nie widział. A tych, co go posiadają i potrafią korzystać z niego można policzyć na palcach populacji małego polskiego miasteczka. Na szczęście niepiśmienność elektroniczna w przypadku osób fizycznych nie rodzi żadnych poważnych konsekwencji – to tylko strata czasu i pieniędzy, związana z koniecznością osobistego stawiennictwa… Read more →

Usługi zaufania w teorii

Usługi zaufania budują pewność obrotu w Internecie Zawieranie umów oraz korzystanie z usług online jest wyjątkowo wygodne, choć wiąże się z pewnymi niebezpieczeństwami. Natomiast usługi zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych służą zapewnieniu bezpiecznej, wiarygodnej i łatwej w użyciu komunikacji między obywatelami, przedsiębiorstwami i organami publicznymi. W dobie cyfryzacji, rozwój rynku jest ściśle związany z pewnością obrotu gospodarczego, którą w… Read more →

od Rozporządzenia eIDAS do Ustawy o usługach zaufania

Rozporządzenie eIDAS określa ramy obrotu elektronicznego w UE, które w Polsce precyzuje Ustawa UUZ Pełen katalog usług zaufania elektronicznego znajdziesz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (tzw. Rozporządzenie eIDAS), którego przepisy weszły w życie z dniem 1 lipca 2016r. Warto dodać, że… Read more →

„usługa zaufania” oznacza usługę elektroniczną zazwyczaj świadczoną za wynagrodzeniem i obejmującą:

a) tworzenie, weryfikację i walidację podpisów elektronicznych, pieczęci elektronicznych lub elektronicznych znaczników czasu, usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz certyfikatów powiązanych z tymi usługami; lub

b) tworzenie, weryfikację i walidację certyfikatów uwierzytelniania witryn internetowych; lub

c) konserwację elektronicznych podpisów, pieczęci lub certyfikatów powiązanych z tymi usługami;
art. 3 pkt 16 Rozporządzenia eIDAS