Kategoria: sprawdzam

Wiarygodność e-dokumentu ubezpieczeniowego

W coraz większym zakresie ubezpieczyciele świadczą usługi i komunikują się z otoczeniem drogą elektroniczną. Tworzą różne dokumenty w postaci elektronicznej, które zazwyczaj nie zachowują formy elektronicznej w rozumieniu kodeksowym. Jednak forma dokumentowa nie gwarantuje pewności i wiarygodności, z którą powinna kojarzyć się branża finansowa. Próbka Raportu (Nie)bezpieczni ubezpieczyciele. Certyfikaty SSL na stronach polskich ubezpieczycieli Niedawno witryny internetowe i certyfikaty SSL… Read more →

Cyfrowy niedowiarek żąda dowodu

Wiele firm komunikuje się z klientami za pomocą wiadomości e-mail. Jednak niewiele jest przygotowanych na obsługę trudnych pytań, jakie może zdać cyfrowy niedowiarek. Tymczasem osoby, które choć raz padły ofiarą internetowego oszustwa, mogą zabić ćwieka niejednej organizacji. Co Ty zrobiłbyś, gdybyś otrzymał wezwanie do potwierdzenia autentyczności przesyłki wysłanej za pomocą poczty elektronicznej. Wezwanie do uwierzytelnienia elektronicznego Wyobraź sobie, że wysłałeś… Read more →

Integralność dokumentu elektronicznego

Wszelka urzędowa lub biznesowa komunikacja elektroniczna powinna być uwierzytelniona, tj. podpisana elektronicznie przez nadawcę za pomocą weryfikowalnego certyfikatu. Dlaczego? Aby odbiorca wiadomości miał możliwość potwierdzenia prawdziwości otrzymanej przesyłki, która może zawierać np. fakturę do zapłaty, czy też odpowiedź na reklamacje. Integralność dokumentu elektronicznego lub wiadomości e-mail to bardzo ważna sprawa, wręcz fundament bezpieczeństwa w obrocie elektronicznym, a często wymóg prawny.… Read more →

Tożsamość potwierdzona certyfikatem

Tożsamość osoby fizycznej, która składa podpis elektroniczny można ustalić na podstawie danych zawartych w certyfikacie. Podobnie weryfikacja pieczęci elektronicznej za pomocą certyfikatu umożliwia ustalenie osoby prawnej, która ją złożyła. Jednak zakres danych identyfikujących osobę ujawniony w certyfikacie zależy od preferencji tej osoby, rodzaju certyfikatu, a także dostawcy usług zaufania. Kwalifikowana tożsamość z certyfikatu Najwyższy stopień zaufania gwarantuje kwalifikowany podpis elektroniczny,… Read more →

Walidacja podpisu elektronicznego

Grafolog bada autentyczność pism i podpisów własnoręcznych. Natomiast domeną dostawców usług zaufania jest walidacja podpisu elektronicznego. To tacy cyfrowi grafolodzy. Walidacja to określenie prawne, które można opisać jako weryfikacja prawdziwości e-podpisu / e-dokumentu w oparciu o właściwości i dane zawarte w certyfikacie podpisu elektronicznego. W ten sposób można ustalić tożsamość podpisującego, jak również zbadać integralność treści, czyli czy nikt jej… Read more →

Weryfikacja podpisu elektronicznego

Obecnie niewiele osób posiada kompetencje cyfrowe w zakresie weryfikowania podpisów elektronicznego. Nie mówiąc o świadomości, że podpis elektroniczny może być wewnętrzny albo zewnętrzny (odrębny plik), kwalifikowany albo niekwalifikowany, a certyfikat podpisu elektronicznego może ważny albo nieważny. Niestety nadawcy cyfrowo podpisanych pism elektronicznych rzadko albo wcale nie informują odbiorców, że istnieje kilka sposobów walidacji podpisów i uwierzytelniania dokumentów. Zwykle ograniczają się… Read more →