Kwalifikowany podpis elektroniczny

Korzystaj z kwalifikowanego
e-podpisu jak długopisu
i jak bankomatu (autoryzacja PIN)

 
W Polsce elektroniczna forma czynności prawnej,
jest równoważna formie pisemnej z mocy prawa,
a prawne domniemanie autentyczności i integralności
pliku podpisanego obowiązuje w terytorium całej UE.

 
Mając Kwalifikowany Podpis Elektroniczny:
podpisujesz dokumenty prywatne, firmowe i urzędowe
podpisujesz 1 plik zamiast parafować 100 stron
podpisujesz 100 dokumentów (plików) w 1 minutę
podpisujesz z datą pewną w rozumieniu KC
tworzysz dokumenty prywatne w rozumieniu KPC


Kupon rabatowy: PanMarek

kwalifikowany podpis elektroniczny w praktyce

 

Kupon rabatowy należy wpisać w Koszyku w e-sklepie Dostawcy usług zaufania.

  • Zniżka ma zastosowanie przy zakupie nowego zestawu (certyfikat i urządzenie).
  • Zniżka nie dotyczy odnowienia ważności certyfikatu e-podpisu na kolejny okres.
kwalifikowane podpisy elektroniczne oferuje Eurocert Sp. z o.o., dostawca usług zaufania nr 13 w rejestrze NBP