Spis treści, czyli lista wszystkich wpisów na PanMarek.pl

Na tej stronie znajdziesz pełne archiwum bloga. Najnowsze wpisy są na samej górze.

Kliencie zrób sobie dobrze sam. I nam.

Zawieranie umów na odległość pomiędzy konsumentem i podmiotem rynku finansowego nie oznacza wykluczenia pośrednika z…

Od słowa do e-umowy

„Memory, five. Siara i wszystko jasne”. Wielu klientów w ten sposób chce kupować ubezpieczenia, a…

Wysyłać czy udostępniać?

Wielu klientów nie ma „parcia na papier” w związku z zawieranymi umowami. Jednocześnie wiele podmiotów…

Wierzyć czy nie wierzyć?

Czy każdy dokument w postaci elektronicznej stanowi wiarygodny dowód, np. zawarcia umowy ubezpieczenia online? A…

Trwały nośnik informacji

Trwały nośnik informacji – nośnik umożliwiający użytkownikowi przechowywanie adresowanych do niego informacji w sposób umożliwiający dostęp…

Wiarygodność e-dokumentu ubezpieczeniowego

W coraz większym zakresie ubezpieczyciele świadczą usługi i komunikują się z otoczeniem drogą elektroniczną. Tworzą…

odmowa

Podpisowi elektronicznemu nie można odmówić skutku prawnego ani dopuszczalności jako dowodu w postępowaniu sądowym wyłącznie…

weryfikowalny

Podpis elektroniczny lub pieczęć elektroniczna weryfikowane za pomocą certyfikatu wywołują skutki prawne, jeżeli zostały złożone w okresie…