Spis treści, czyli lista wszystkich wpisów na blogu

Na tej stronie znajdziesz pełne archiwum bloga. Najnowsze wpisy są na samej górze.

Cyfrowy niedowiarek żąda dowodu

Wiele firm komunikuje się z klientami za pomocą wiadomości e-mail. Jednak niewiele jest przygotowanych na…

Integralność dokumentu elektronicznego

Wszelka urzędowa lub biznesowa komunikacja elektroniczna powinna być uwierzytelniona, tj. podpisana elektronicznie przez nadawcę za…

Tożsamość potwierdzona certyfikatem

Tożsamość osoby fizycznej, która składa podpis elektroniczny można ustalić na podstawie danych zawartych w certyfikacie.…

Certyfikat podpisu elektronicznego

Certyfikat podpisu elektronicznego jest jak długopis Długopis jest podstawowym narzędziem umożliwiającym składanie podpisu przez osoby…

Walidacja podpisu elektronicznego

Grafolog bada autentyczność pism i podpisów własnoręcznych. Natomiast domeną dostawców usług zaufania jest walidacja podpisu…

Weryfikacja podpisu elektronicznego

Obecnie niewiele osób posiada kompetencje cyfrowe w zakresie weryfikowania podpisów elektronicznego. Nie mówiąc o świadomości,…

Podpis elektroniczny w praktyce

Dziś podpis elektroniczny jest jak Yeti, bo wszyscy o nim słyszeli, ale prawie nikt go…

Usługi zaufania w teorii

Usługi zaufania budują pewność obrotu w Internecie Zawieranie umów oraz korzystanie z usług online jest…

od Dyrektywy eIDAS do Ustawy o usługach zaufania

Rozporządzenie eIDAS określa ramy obrotu elektronicznego w UE, które w Polsce precyzuje Ustawa UUZ Pełen…