Spis treści, czyli lista wszystkich wpisów na PanMarek.pl

Na tej stronie znajdziesz pełne archiwum bloga. Najnowsze wpisy są na samej górze.

skuteczność podpisu elektronicznego

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. art. 25 ust. 2 Rozporządzenia eIDAS

równoważność

Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.…

forma elektroniczna

Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym…

Na bank trwały nośnik

Paradoksalnie banki, które współpracują z fintechami i wdrażają wiele innowacyjnych usług online, wydają się nie…

Trwały nośnik w branży ubezpieczeń

Ubezpieczyciele mogą posługiwać się dokumentami w postaci elektronicznej. Jednak muszą przy tym pamiętać o wymogach…

Recenzja raportu: Przełom w usługach online. Rozwój usług zaufania w Polsce

W dniu 23 listopada 2017 roku, podczas konferencji Digital Champions, firmy Accenture oraz Obserwatorium.biz oficjalnie…

Cyfrowy niedowiarek żąda dowodu

Wiele firm komunikuje się z klientami za pomocą wiadomości e-mail. Jednak niewiele jest przygotowanych na…

Integralność dokumentu elektronicznego

Wszelka urzędowa lub biznesowa komunikacja elektroniczna powinna być uwierzytelniona, tj. podpisana elektronicznie przez nadawcę za…

Tożsamość potwierdzona certyfikatem

Tożsamość osoby fizycznej, która składa podpis elektroniczny można ustalić na podstawie danych zawartych w certyfikacie.…