Webnotarius – weryfikacja online

Sprawdzaj e-podpisy i podpisuj
dokumenty elektroniczne (pliki)
u dostawcy usług zaufania

 
Webnotarius to bezpieczne miejsce dla ważnych plików,
np. faktur, wyników medycznych, umów, pełnomocnictw,
otrzymanych pocztą elektroniczną lub pobranych z sieci.
Tu potwierdzisz ich autentyczność oraz podpisz je cyfrowo.

 
To także platforma dla małych i dużych biznesów:
wspiera cyfrowy obieg dokumentów w firmie
umożliwia nadawanie różnych uprawnień pracownikom
generuje poświadczenia walidacji podpisów cyfrowych
archiwizuje i klasyfikuje wszelkie dokumenty elektroniczne

 

 

 

Usługę Webnotarius świadczy Asseco Data Systems SA, dostawca usług zaufania nr 14 w rejestrze NBP