Weryfikator dokumentów elektronicznych

USŁUGA ZAUFANIA polegająca na weryfikacji online autentyczności i integralności dokumentów elektronicznych, np. faktur, umów, polis, pełnomocnictw, wezwań itp.  Weryfikator możesz umieścić na własnej stronie internetowej, informując wszystkich, iż każdy może potwierdzić prawdziwość dokumentów, jakie generujesz online.

Potwierdzaj autentyczność
i moc prawną e-dokumentów,
otrzymanych pocztą elektroniczną

 
Zamiast wymuszać od wszystkich dokumenty papierowe,
zacznij akceptować pliki, których nie trzeba skanować.
Udostępnij Weryfikator Dokumentów Elektronicznych
wszystkim swoim pracownikom, kontrahentom i klientom.

 
Uwierzytelnienie e-dokumentu i walidacja e-podpisu
zapewni online odpowiedzi na ważne pytania:
czy dokument jest podpisany certyfikatem?
kto i kiedy elektronicznie podpisał dokument?
czy treść dokumentu jest niezmieniona od podpisania?
czy podpis elektroniczny wywołuje skutki prawne?

Wiarygodność procesu zapewnia dostawca usług zaufania wpisany na listę NBP, który po weryfikacji udostępnia EPW.

weryfikator dokumentów elektronicznych w praktyce

 

 


np. faktury, polisy, pełnomocnictwa itp.